• hrdcjajarkot@gmail.com |
  • 089-430089
Highlights
“प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो सुनुवाई र गुणस्तरिय कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हाम्रो अनुरोध”: पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोटबाट संचालित कार्यक्रम तथा संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि गुनासो, जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव तथा उत्प्रेरणा दिनका लागि पैसा नलाग्ने टोल फ्रि टेलिफोन नम्बर १६६०८९४३००१ फोन गरी वा info@hrdcjajarkot.org.np मा इमेल मार्फत वा कार्यालयमा रहेको गुनासो पेटिका मार्फत गुनासो तथा सुझावहरू दिई कार्यक्रमहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्न तथा जवाफदेहीता वृद्धि गर्न सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।

Current Partners


S.N. Name Icon
1 Save the Children
2 Care Nepal
3 Helvetas Nepal
4 Mercy Corps
5 USAID
6 Government of Nepal
2023 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Omniblue Technology